آیا من واجد شرایط اسپانسری بنیاد مرجان هستم؟


بنیاد مرجان تنها در شرایط خاص میتواند برای اسپانسری خصوصی اقدام نماید. لطفا قبل از اقدام به ثبت نام و دریافت وقت مشاوره به سوالات زیر پاسخ دهید


1. آیا شما جزو جامعه ی دگرباشان (همجنسگرا، دوجنسگرا، دگرجنسگونه، دگرجنس شده و غیره) هستید؟